Vodoinstalacije

Instalacije izvodimo sa više vrsta poznatih materijala koji se danas nalaze na našem tržištu.Vodovodne instalacije izvodimo s svima nama poznatima pocinčanim cijevima . Njih nalazimo svuda, a gotovo su rijetki obijekti koji ih danas nemaju ugrađenih bar u jednom dijelu. To je materijal koji se danas kod nas još uvijek koristi u velikom dijelu gradnje, a jedan je od onih materijala koji su na izmaku, no međutim još uvijek je materijal koji je najjeftiniji na tržištu pa ga se još uvijek koristi. Mana mu je dugutrajno izvođenje radova, što se danas kod većih obijekata mora izbjegavati kako bi se moglo sve dovršiti u dogovorenim rokovima.

Također izvodimo instalacije i sa materijalima drugih proizvođača kao što su Wavin - ekoplastik (PP-R), Vargon i sl. To su svakako najkvalitetniji materijali koji se danas trenutno koriste na tržištu, pouzdani i sigurni te svakako dugovječniji od svih dosad poznatih materijala. Nadamo se da ćete i Vi kad za to dođe vrijeme donjeti ispravnu odluku o ugradnji takvih materijala koji Vam sigurno mogu donjeti samo uštedu , dugovječnost vašoj instalaciji koja svakako nije nešto što se mjenja svakodnevno.

I na kraju izvodimo instalacije PE-X cijevima jednog od vodećeg njemačkog proizvođača Viega. Ovim sustavom "Pexfit" cijevi i "Pexfit" fitinga koji se brtvi upotrebom posebnog električnog i ručnog alata za prešanje, obuhvaćamo kompletne sustave pitke sanitarne vode i centralnih grijanja po najvišim zapadno europskim standardima i kvaliteti.